ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:


Τηλέφωνα: (+30) 210.3635158
FAX: (+30) 210.3643954
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 20, 1ος όροφος
ΤΚ 10672, Αθήνα


View Larger Map
Ηλ/κό ταχυδρομείο
(e-mail):
Γενικές πληροφορίες: info@bakalas-foundation.gr
Webmaster: webmaster@bakalas-foundation.gr