Κωνσταντίνος Μπάκαλας

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Ιδρύματος Α/φών Π.Μπάκαλα.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αδελφών Π. Μπάκαλα, συνεστήθη με τις από 5 Απριλίου 1959, 8 Αυγούστου 1960 και 20 Οκτωβρίου 1961, ιδιόγραφες διαθήκες του Κωνσταντίνου Π. Μπάκαλα.

→ Ιστορικό...   → Ιδρυτές...  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

[2017] 17/3/2017

Προκήρυξη Υποτροφίας 2017-18

Το Δ.Σ του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπ' όψη του: 1) Τις από 5/4/1959, 8/8/1960 και 20/10/1961 ιδιόγραφες διαθήκες του Κωνστ. Π. Μπάκαλα, δημοσιευθείσες από το Πρωτοδικείο Αθηνών με τα υπ' αριθ. 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, του έτους 1962 πρακτικά του και κηρυχθείσες κύριες με τις υπ' αριθ. 10974, 10975 και 10976 του έτους 1962 αποφάσεις του, ......... → περισσότερα...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

[2017] 25/5/2017

Ανακήρυξη προπτυχιακών υποτρόφων εσωτερικού (2017-18)

Η συνεδρίαση έγινε στην Αθήνα, στα γραφεία του Ιδρύματος, Λεωφ. Πανεπιστημίου 20. Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος Ευάγγελος Περλίγκας και τα μέλη 1) Βασίλειος Μπάκαλας 2) Παναγιώτης Λιαργκόβας και 3) Παναγιώτης Αλουπογιάννης. Δεν παρεβρέθη ο Μιχ. Δημητρακόπουλος. ......... → περισσότερα...


[2017] 17/5/2017

Ανακήρυξη μεταπτυχιακών υποτρόφων εξωτερικού (2017-18)

Η συνεδρίαση έγινε στην Αθήνα, στα γραφεία του Ιδρύματος, Λεωφ. Πανεπιστημίου 20. Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος Ευάγγελος Περλίγκας και τα μέλη 1) Βασίλειος Μπάκαλας 2) Παναγιώτης Λιαργκόβας 3) και Παναγιώτης Αλουπογιάννης. Δεν παρεβρέθη ο Μιχ. Δημητρακόπουλος. ......... → περισσότερα...


[2017] 17/3/2017

Προκήρυξη 20 νέων υποτροφιών εσωτερικού και 10 εξωτερικού (2017-18)

Προκηρύχθηκαν είκοσι (20) νέες υποτροφίες εσωτερικού και δέκα (10) εξωτερικού, όπως αναφέρεται τη σχετική προκήρυξη (2017-18). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δηγίες και το έντυπο της αίτησής τους από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Για τυχόν απορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία. ......... → περισσότερα...


[2016] 23/9/2016

Προϋπολογισμός έτους 2017

    ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 200.000,00             ......... → περισσότερα...


[2016] 29/6/2016

Ανακήρυξη προπτυχιακών υποτρόφων εσωτερικού (2016-17)

1.- Λήψη αποφάσεως ανακήρυξης υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη: α) Τα από 31/5/2016 και 16/6/2016 και 17/6/2016 πρακτικά συνεδριάσεως αυτού, β) Το γεγονός ότι στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 21 Ιουνίου 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που διαβιβάστηκαν από την Εξεταστική Επιτροπή με ημερομηνία 28/06/2016, οι υποψήφιοι της 6α κατηγορίας πέτυχαν: ......... → περισσότερα...→ Περισσότερες ειδήσεις...